Film screening and guided walk with Pembrey LNR volunteer rangers

Event date

25/06/2022

Event time

10:30am - 11:45am

Event cost

Free

Celebrate World Sand Dune Day on a guided nature walk the with local nature reserve volunteer rangers and watch a film produced by a local student filmmaker

 

Dwyieithog, Saesneg isod / Bilingual, English below

Dewch draw i barc gwledig Pen-bre i ddysgu mwy am broject Twyni ar Symud. Yn ogystal â’r daith gerdded hon, drwy gydol y dydd bydd gennym ddangosiad ffilm yn canolbwyntio ar y gwaith o gael gwared ar helygen y môr ar y twyni tywod a’r bywyd gwyllt amrywiol y gallech ei ddarganfod yn ystod eich diwrnod.

Ymunwch â’n taith dywys gyda wardeniaid bywyd gwyllt lleol i ddysgu mwy am y twyni, gan ddechrau ar hyd y draethlin cyn mynd yn ôl ar hyd crib y twyni i weld adar, gloÿnnod byw a phlanhigion yn ogystal â’r gwaith parhaus gan Sand LIFE a Thwyni wrth Symud.

Er mwynhad eich diwrnod dewch â dillad priodol ac ysbienddrych gyda chi a chamera os oes gennych rai.

Teithiau Tywys: Mae archebu lle yn hanfodol, gan fod lleoedd yn gyfyngedig

10:30 - 11:45, Taith natur gydag uchafswm o 20 o bobl

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Hannah.Lee@plantlife.org.uk

 

English

Come along to Pembrey country park to learn more about the Dynamic Dunescapes project. In addition to this walk, throughout the day we will have a film screening focused on the sea buckthorn removal work on the dunes and the diverse wildlife you might discover during your day.

Join local volunteer rangers to discover more about the dunes, starting along the strandline then heading back along the dune ridge to check out birds, butterflies and plants as well as ongoing work by Sands of LIFE and Dynamic Dunescapes

To fully enjoy the day make sure you bring weather appropriate clothing, you may also with to bring binoculars or a camera if you have them

Guided walks: Booking is necessary, and spaces are limited

10:30 - 11:45, Nature walk max 20 people

For more information please contact Hannah Hannah.Lee@plantlife.org.uk

 

Location:

The Dune Den will be at the beach entrance - https://what3words.com/upset.escorting.boil

butterfly-1568926_1920
Guided walk for Engie volunteers
A track between two grassy sand dunes with the beac and sea in the background