A day in the dunes at Tywyn Llyn- World Sand Dune Day

Event date

24/06/2023

Event time

10:30am - 4pm

Event cost

Free

This World Sand Dune Day discover the dunes with Dynamic Dunescapes. Join us for arts and crafts, discover what wildlife can be found on the dunes – from the big to the small with our mini microscope, join a walk or start the day with outdoor yoga!

Come and say hello at one of the stands (Including Dynamic Dunescapes and The North Wales Wildlife Trust) on the flat grassy area of the dunes directly behind The Oyster Catcher this World Sand Dune Day at any point in the day (Llyn Maelog, Rhosneigr, LL64 5JP what3words.com/emphasis.prepped.afflict).

Although all our timed events are free booking is necessary

  • For yoga with Imogens Yoga Moves at 11:00 book here
  • Join our guided discover the dunes wildlife walk at 13:00 by booking here

All under-18s must be accompanied by an over-18. Unfortunately we cannot accommodate dogs at this event at this time. Should you have any queries regarding the event please contact Hannah.Lee@Plantlife.org.uk. If you are a local group with an environmental focus and would like to join us or run an activity e.g. a beach clean then please get in touch at the email above before 31st May

Location: The Oyster Catcher, Llyn Maelog, Rhosneigr, LL64 5JP what3words.com/emphasis.prepped.afflict

__________________________________________________________________________

Ar Ddiwrnod Twyni Tywod y Byd eleni mae cyfle i chi ddarganfod y twyni gyda Thwyni Deinamig. Ymunwch â ni am gelf a chrefft, darganfod pa fywyd gwyllt sydd i’w gael ar y twyni – o’r mawr i’r bach gyda’n microsgop bach, ymuno â thaith gerdded neu ddechrau’r diwrnod gyda ioga awyr agored!

Dewch i ddweud helo ar un o’r stondinau (gan gynnwys Twyni Deinamig ac Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru) ar yr ardal o laswellt gwastad yn y twyni yn union y tu ôl i The Oyster Catcher ar Ddiwrnod Twyni Tywod y Byd ar unrhyw adeg yn ystod y dydd (Llyn Maelog, Rhosneigr, LL64 5JP what3words.com/emphasis.prepped.afflict).

Er bod ein holl ddigwyddiadau wedi'u hamseru ni am ddim, mae angen archebu lle.

  • Ar gyfer ioga gydag Imogens Yoga Moves am 11:00 archebwch yma
  • Ymunwch â'n taith gerdded dywys i ddarganfod bywyd gwyllt y twyni am 13:00 drwy archebu lle yma

Rhaid i bob person dan 18 oed fod yng nghwmni rhywun dros 18 oed. Yn anffodus ni allwn groesawu cŵn i’r digwyddiad yma ar hyn o bryd. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am y digwyddiad, cysylltwch â Hannah.Lee@Plantlife.org.uk. Os ydych chi’n grŵp lleol gyda ffocws amgylcheddol ac os hoffech chi ymuno â ni neu gynnal gweithgaredd e.e. sesiwn glanhau traeth, cysylltwch â ni ar yr e-bost uchod cyn 31ain Mai.

Lleoliad: The Oyster Catcher, Llyn Maelog, Rhosneigr, LL64 5JP what3words.com/emphasis.prepped.afflict

Two people walk into the distance leaving footprints in the sand
A group of people hold yoga poses in the dunes
20230314_072609