[POSTPONED] World Sand Dune Day at Oxwich with Madison Bowden-Parry

Event date

25/06/2022

Event time

10:30am - 12:00pm

Event cost

Free

Postponed: Please note that this event will be re-scheduled.

Taith Gerdded Lles, Bywyd Gwyllt a Ffotograffiaeth gyda Madison Bowden-Parry yn GNG Oxwich

Dwyieithog, Saesneg isod / Bilingual, English below

Dewch draw i GNG Oxwich i ddathlu Diwrnod Twyni Tywod y Byd ac ymuno â thaith dywys lles, bywyd gwyllt a ffotograffiaeth gyda’r cadwraethwr a’r ffotograffydd lleol Madison Bowden-Parry. Darganfod mwy am y twyni tywod, edrych ar yr adar, glöynnod byw a phlanhigion bendigedig a dysgu mwy am y cynefinoedd arbennig y gallwch chi ddod o hyd iddynt yn y warchodfa!

Er mwyn i chi fwynhau’r diwrnod cofiwch ddod â dillad priodol yn ogystal â’ch ysbienddrych a chamera os oes gennych rai.

Mae parcio ar gael ym maes parcio Traeth Bae Oxwich am gost o £5, mae’r daith gerdded am ddim, caniatewch amser ar gyfer parcio prysur. Mae angen archebu lle, gan mai ychydig o leoedd sydd ar gael

Rhannwch eich lluniau o'r diwrnod gyda ni: https://dynamicdunescapes.co.uk/share-your-stories-images/  neu defnyddiwch: #WorldSandDuneDay

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Hannah.Lee@plantlife.org.uk

Wellbeing, Wildlife and Photography walk with Madison Bowden-Parry at Oxwich NNR

Come along to Oxwich NNR to celebrate World Sand Dune Day and join a wellbeing, wildlife and photography guided walk with local conservationist and photographer Madison Bowden-Parry. Discover more about the dunes, check out the wonderful birds, butterflies and plants and learn more about the special habitats you can find on the reserve!

To fully enjoy the day make sure you bring weather appropriate clothing, you may also with to bring binoculars or a camera if you have them.

Parking is available at Oxwich Bay Beach carpark at a cost of £5, the walk is free, please allow time for busy parking. Booking is necessary, and spaces are limited

Share your photos of the day with us: here or use #WorldSandDuneDay

For more information please contact Hannah Hannah.Lee@plantlife.org.uk

A vgiew of the beach and sea from the dune scrub
A smiling woman with long brown hair holds up a piece of seaweed
A track between two grassy sand dunes with the beac and sea in the background