Citizen Science Training Session at Tywyn Llyn

Event date

09/07/2022

Event time

10:00am - 4:00pm

Event cost

Free

Tywyn Llyn – Cyflwyniad i ecoleg y twyni tywod a sesiwn hyfforddi medrau maes gwyddoniaeth dinasyddion

Ymunwch â Hannah, ein Swyddog Ymwneud â Phobl Cymru am trosolwg o ecoleg y twyni tywod a sesiwn hyfforddi medrau maes fel rhan o’r rhaglen fonitro gwyddoniaeth dinasyddion ar dwyni.

Os ydych chi eisoes wedi mynychu sesiwn gyflwyno Gwyddoniaeth Dinasyddion Cymru ar-lein, gallwch ymuno un ai ar gyfer y diwrnod cyflawn neu’r sesiwn brynhawn yn unig. Os na wnaethoch chi fynychu’r sesiwn ar-lein ymunwch am y diwrnod cyfan neu cewch yr wybodaeth ar ein YouTube cyn mynychu: https://www.youtube.com/watch?v=zx0fPmyPeWE&t=1s&ab_channel=DynamicDunescapes

Mae’r hyfforddiant am ddim ac ar gyfer pawb sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli neu sy’n dymuno dysgu mwy am ecoleg y twyni a’r project Twyni ar Symud.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Hannah.Lee@plantlife.org.uk

Lleoliad:Neuadd Bentref LLanfaelog

Amser:  

Tywyn Llyn – Introduction to sand dune ecology and citizen science field skills training session

Join our Wales People Engagement Officer Hannah for a site introduction, overview of sand dune ecology and survey skills training session as part of the citizen science monitoring programme on the dunes at Tywyn Llyn

If you attended an online Wales Citizen Science Intro session previously you can join for either the whole day or just the afternoon session. If you didn’t attend the online session please join for the full day or catch up on our youtube before attending: https://www.youtube.com/watch?v=zx0fPmyPeWE&t=1s&ab_channel=DynamicDunescapes

The training is free and open to anyone who is interested in volunteering or wants to find out more about dune ecology and the Dynamic Dunescapes project.

For more information please contact Hannah Hannah.Lee@plantlife.org.uk

Location: Llanfaelog village hall

Time:

grassy dunes at tywyn llyn
small blue butterfly on a flowering grass
A man stands in the dunes using measuring equipment