Plants of the dunes – afternoon guided walk, Tywyn Llyn

Event date

16/08/2022

Event time

2pm-4pm

Event cost

Free

Tywyn Llyn, Rhosneigr: Planhigion y twyni - Taith dywys yn y prynhawn

Ymunwch â Hannah, swyddog ymgysylltu Cymru i Plantlife a’r botanegydd Lucia Ruffino i archwilio planhigion y twyni ar hyd Traeth Llydan ac i lawr i Dy’n Tywyn, de orllewin Ynys Môn. Byddwn yn cychwyn o’r Oystercatcher i lawr trwy’r twyni ac yn dilyn y traeth lle byddwn yn dechrau archwilio gwahanol fathau o blanhigion a’u rôl yn system y twyni. Mae mis Awst yn amser gwych i archwilio’r twyni gan fod y lleiniau o rug yn Nhywyn Fferam yn eu blodau ac mae’r twyni’n dal yn llawn o wenyn a gloÿnnod byw.

Caiff unrhyw un sy’n dymuno dysgu mwy am dwyni tywod ddod ar y daith hon a does dim angen profiad; mae croeso i deuluoedd er bod rhaid i bawb o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn. Yn anffodus ni allwn letya cŵn yn y digwyddiad hwn

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Hannah Hannah.Lee@plantlife.org.uk

 

Dyddiad: 16/08/2022

Amser: 14:00 – 16:00

Man cyfarfod: The Oystercatcher, Llyn Maelog, Rhosneigr LL64 5JP

Tywyn Llyn, Rhosneigr: Plants of the dunes - afternoon guided walk

Join Wales engagement officer Hannah from Plantlife and botanist Lucia Ruffino in exploring the plantlife of the dunes along Broad Beach and down to Ty;n Tywyn, south west Anglesey. We will head from The Oystercatcher down through the dunes and follow the beach where we will start exploring different types of plants and their roles in the dune system. August is a great time to explore the dunes as the patches of heather at Tywyn Fferam are coming into flower and the dunes are still buzzing with bees and fluttering with butterflies.

This walk is open to anyone who would like to find out more about dunes and no experience is necessary; families are welcome though under 16s must be accompanied by an adult. Unfortunately, we cannot accommodate dogs at this event

For more information please contact Hannah Hannah.Lee@plantlife.org.uk

 

Date: 16/08/2022

Time: 14:00 – 16:00

Meeting point: The Oystercatcher Restaurant, Llyn Maelog, Rhosneigr LL64 5JP

grassy dunes at tywyn llyn
julia volunteers
Blue and yellow flowers are growing out of the sand around other vegetation