Plant identification training, Morfa Bychan

Event date

17/08/2022

Event time

10am-4pm

Event cost

Free

Hyfforddiant adnabod planhigion – Twyni ar Symud a Chymdeithas Natur Gogledd Cymru

Ymunwch â Thwyni ar Symud a Chymdeithas Natur Gogledd Cymru wrth i ni dreulio’r diwrnod gyda’r botanegydd Lucia Ruffinio i edrych ar ac adnabod mathau cyffredinol o lystyfiant twyni tywod ar Warchodfa Natur Morfa Bychan CBGGC. Croeso i ddechreuwyr ac unigolion gyda phrofiad; bydd y diwrnod yn cynnwys:

  • Mathau cyffredinol o lystyfiant, adnabod planhigion a swyddogaeth
  • Allweddau tacsonomeg
  • Astudiaeth ddyfnach i adnabod bryoffytau

Mae’r digwyddiad yma’n agored i unigolion dros 18 oed yn unig.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Hannah Hannah.Lee@plantlife.org.uk

 

Dyddiad: 17/08/2022

Amser: 10:00 – 16:00

Man cyfarfod: Maes parcio clwb golff Morfa Bychan https://goo.gl/maps/G8HkuJqhr1Wunt4T7

Plant identification training with North Wales Wildlife Trust

Join Dynamic Dunescapes and the North Wales Wildlife Trust as we spend the day with botanist Lucia Ruffino looking at identification of broad vegetation types of sand dunes at the NWWT Morfa Bychan Nature Reserve. Both beginners and individuals with experience are welcome; the day will cover:

  • Broad vegetation types, ID and function
  • Taxonomic keys
  • A deeper dive into Bryophyte identification

This event is open to over 18s only.

For more information please contact Hannah Hannah.Lee@plantlife.org.uk

Date: 17/08/2022

Time: 10:00 – 16:00

Meeting point: Morfa Bychan golf club car park https://goo.gl/maps/G8HkuJqhr1Wunt4T7

Four people stand in the scrub of a sand dune. A man with a clipboard stands over a metal corrugated sheet
Common Broomrape (Orobranche minor)
These funky flowers rely on nutrients from the roots of grasses and hawkweeds which they use to produce the amazing flower tower in the picture above. If the plants that broomrapes feed on disappear then the broomrapes will too, and won’t support pollinators like bees.
Guided walk for Engie volunteers