Pollinators of Pembrey – an introduction to pollinators

Event date

31/07/2022

Event time

9:30am - 4:00pm

Event cost

Free

Pryfed Peillio Pen-bre – cyflwyniad i bryfed peillio

Dwyieithog, Saesneg isod / Bilingual, English below

Hoffech chi gael mwy o amser ar gyfer Gwenyn, Glöynnod Byw, Gwyfynod neu Chwilod hapus hapus sy'n helpu i beillio'r blodau hardd a geir yn y twyni tywod? O beth maen nhw'n ei fwyta i ble i ddod o hyd iddyn nhw a sut i'w derbyn?

Dewch i gwrdd â'r entomolegydd Liam Olds ym mharc gwledig Pen-bre i gael cyflwyniad i beillwyr y twyni. Does dim angen unrhyw brofiad, dim ond digon o frwdfrydedd! Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim ond mae'r gêm yn gyfyngedig i 15 o bobl felly cofrestrwch i osgoi cael eich siomi.

Lleoliad: Parc Gwledig Pen-bre

Amser:

 • 09:30 - 10:10: Cyrraedd a chofrestru
 • 10:00 – 11:30: Croeso, Cyfarwyddiadau, Crynodeb o gynllun y diwrnod
  • Cyflwyniad i Bryfed Peillio (cyflwyniad PowerPoint)
  • Microsgop / sbesimenau
 • 11:30 - 11:45: Egwyl a teithio i'r maes parcio 8
 • 11:45 - 13:00: Ymweliad maes
 • 13:00 - 13:30: Cinio
 • 13:30 - 15:30: Ymweliad maes
 • 15:30 - 16:00: Cloi a chrynodeb

Pollinators of Pembrey – an introduction to pollinators

Would you like to know more about the wonderful world of bees, butterflies, moths or beetles that help pollinate the beautiful flowers found throughout the dunes? From what they eat to where to find them and how to identify them?

Join entomologist Liam Olds for a day at Pembrey for an introduction to the pollinators of the dunes, no experience necessary just bring your enthusiasm! The event is free but spaces are limited to 15 people so sign up early to avoid disappointment.

Location: Oxwich NNR – exact details TBC

Time:  

 • 09:30 - 10:10: Arrival and sign-in
 • 10:00 – 11:30: Welcome, Housekeeping, Summary of plan for the day
  • An introduction to Pollinators (PowerPoint presentation)
  • Microscope / specimens
 • 11:30 - 11:45: Break and travel to Car park 8
 • 11:45 - 13:00: Field visit
 • 13:00 - 13:30: Lunch
 • 13:30 - 15:30: Field visit
 • 15:30 - 16:00: Wrap up & summary

For more information please contact Hannah Hannah.Lee@plantlife.org.uk

small blue butterfly on a flowering grass
A coastal view of sand dunes with the sea on the horizon
Four people stand in the scrub of a sand dune. A man with a clipboard stands over a metal corrugated sheet