Dunes in Pembrey – community drop-in event

Event date

15/07/2022

Event time

2:00pm - 7:00pm

Event cost

Free

Twyni ym Mhen-bre – digwyddiad galw heibio cymunedol

Dwyieithog, Saesneg isod / Bilingual, English below

Pam adfer twyni tywod? Sut mae hyn yn cael ei wneud ym Mhen-bre? A beth yw Twyni Deinamig neu Sands of LIFE?

Dewch i’r sesiwn galw heibio yma gyda Hannah o Plantlife, Paul o Gyngor Sir Caerfyrddin a Ruth, Laura a Toni o Gyfoeth Naturiol Cymru i ddarganfod mwy am y gwaith parhaus i adnewyddu’r twyni tywod yn Nhwyni Pen-bre ac ar arfordir Pen-bre. Bydd aelodau’r tîm ar gael drwy gydol y dydd i ateb ymholiadau a siarad am y bywyd gwyllt cyfoethog sydd i’w weld ar y twyni tywod

Bydd te, coffi a byrbrydau ar gael drwy gydol y dydd

Bydd y canlynol yn digwydd hefyd:

  • 14:30 – Sgwrs fer ar ecoleg twyni tywod a bywyd gwyllt Pen-bre
  • 16:15 – Sgwrs fer ar ecoleg twyni tywod a bywyd gwyllt Pen-bre
  • 18:15 – Sgwrs fer ar ecoleg twyni tywod a bywyd gwyllt Pen-bre

Ar bob awr:

Dangosiad ffilm 7 munud am fywyd gwyllt a rheoli’r twyni ym Mhen-bre

Amser: 14:00 - 19:00

Lleoliad: Neuadd Goffa Pen-bre

 

Dunes in Pembrey – community drop-in event

Why restore sand dunes? How is this being done in Pembrey? And what are Dynamic Dunescapes or Sands of LIFE?

Visit this drop-in session with Hannah from Plantlife, Paul from Carmarthenshire County Council and Ruth, Laura and Toni from Natural Resources to find out more about the ongoing sand dune rejuvenation work at Pembrey Burrows and Pembrey coast. Members of the team will be available throughout the day to answer queries and speak about the rich wildlife that can be found on the dunes

Tea, coffee and snack will be available throughout the day

There will also be the following:

  • 14:30 – Short talk on Sand dune ecology and wildlife at Pembrey
  • 16:15 – Short talk on Sand dune ecology and wildlife at Pembrey
  • 18:15 – Short talk on Sand dune ecology and wildlife at Pembrey

On each hour:

A 7 minute film screening on the wildlife and dune management at Pembrey

Time: 14:00 – 19:00

Location: Pembrey Memorial Hall

 

A view over the grassy dunes at Pembrey in South Wales
A smiling woman with long brown hair holds up a piece of seaweed
A man stands in the dunes using measuring equipment