Pembrey: Citizen Science Training

Event date

16/07/2022

Event time

10:00am - 4:00pm

Event cost

Free

Pen-bre – Cyflwyniad i ecoleg y twyni tywod a sesiwn hyfforddi medrau maes gwyddoniaeth dinasyddion

Dwyieithog, Saesneg isod / Bilingual, English below

Ymunwch â’n Swyddog Ymgysylltu â Phobl Cymru, Hannah, am gyflwyniad safle, trosolwg o ecoleg twyni tywod a sesiwn hyfforddi sgiliau arolwg fel rhan o’r dinesydd rhaglen monitro gwyddoniaeth ym Pen-bre.

Os ydych chi eisoes wedi mynychu sesiwn gyflwyno Gwyddoniaeth Dinasyddion Cymru ar-lein, gallwch ymuno un ai ar gyfer y diwrnod cyflawn neu’r sesiwn brynhawn yn unig. Os na wnaethoch chi fynychu’r sesiwn ar-lein ymunwch am y diwrnod cyfan neu cewch yr wybodaeth ar ein YouTube cyn mynychu: https://www.youtube.com/watch?v=zx0fPmyPeWE&t=1s&ab_channel=DynamicDunescapes

Mae’r hyfforddiant am ddim ac ar gyfer pawb sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli neu sy’n dymuno dysgu mwy am ecoleg y twyni a’r project Twyni ar Symud.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Hannah.Lee@plantlife.org.uk

Lleoliad: Parc Gwledig Pen-bre, I'w gadarnhau ar gyfer sesiwn dan do

Amser:  

  • 10:00: Cyrraedd a chroeso
  • 10:15 – 12:00: Cyflwyniad i ecoleg y twyni a sgwrs sy’n drosolwg o’r rhaglen gwyddoniaeth dinasyddion
  • Egwyl i ginio a teithio i'r maes parcio 8
  • 13:00 – 16:00: Sesiwn medrau arolygu

 

Pembrey – Site introduction, intro to sand dune ecology and citizen science field skills training session

Join our Wales People Engagement Officer Hannah for a site introduction, overview of sand dune ecology and survey skills training session as part of the citizen science monitoring programme on the dunes at Pembrey coast and burrows.

If you attended an online Wales Citizen Science Intro session previously you can join for either the whole day or just the afternoon session. If you didn’t attend the online session please join for the full day or catch up on our youtube before attending: https://www.youtube.com/watch?v=zx0fPmyPeWE&t=1s&ab_channel=DynamicDunescapes

The training is free and open to anyone who is interested in volunteering or wants to find out more about dune ecology and the Dynamic Dunescapes project.

For more information please contact Hannah Hannah.Lee@plantlife.org.uk

Meeting point: Prince’s trust cabin (details to be shared)

Time:  

  • 10:00: Arrival and welcome
  • 10:15 – 12:00: Site introduction, intro to dune ecology and overview of the citizen science programme talk
  • Break for lunch
  • 13:00 – 16:00: Survey skills session

 

A view over the grassy dunes at Pembrey in South Wales
A smiling woman with long brown hair holds up a piece of seaweed
Four people stand in the scrub of a sand dune. A man with a clipboard stands over a metal corrugated sheet