Pollinators of Oxwich – an introduction to pollinators

Event date

05/08/2022

Event time

9:30am - 4:00pm

Event cost

Free

Pryfed Peillio Oxwich – cyflwyniad i bryfed peillio

Dwyieithog, Saesneg isod / Bilingual, English below

Hoffech chi wybod mwy am fyd rhyfeddol Gwenyn, Glöynnod Byw, Gwyfynod neu Chwilod sy'n helpu i beillio'r blodau hardd a geir ledled y twyni tywod? O beth maen nhw'n ei fwyta i ble i ddod o hyd iddyn nhw a sut i'w hadnabod?

Ymunwch â’r entomolegydd Liam Olds am ddiwrnod yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Oxwich i gael cyflwyniad i bryfed peillio’r twyni. Does dim angen unrhyw brofiad, dim ond digon o frwdfrydedd! Mae'r digwyddiad am ddim ond mae’r llefydd yn gyfyngedig i 15 o bobl felly cofrestrwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi

Lleoliad: GNG Oxwich – yr union fanylion i'w cadarnhau

Amser:

 • 09:30 - 10:10: Cyrraedd a chofrestru
 • 10:00 – 11:30: Croeso, Cyfarwyddiadau, Crynodeb o gynllun y diwrnod
 • Cyflwyniad i Bryfed Peillio (cyflwyniad PowerPoint)
 • Microsgop / sbesimenau
 • 11:30 - 11:45: Egwyl
 • 11:45 - 13:00: Ymweliad maes
 • 13:00 - 13:30: Cinio
 • 13:30 - 15:30: Ymweliad maes
 • 15:30 - 16:00: Cloi a chrynodeb

 

Pollinators of Oxwich – an introduction to pollinators

Would you like to know more about the wonderful world of bees, butterflies, moths or beetles that help pollinate the beautiful flowers found throughout the dunes? From what they eat to where to find them and how to identify them?

Join entomologist Liam Olds for a day at Oxwich NNR for an introduction to the pollinators of the dunes, no experience necessary just bring your enthusiasm! The event is free but spaces are limited to 15 people so sign up early to avoid disappointment

Location: Oxwich NNR – exact details TBC

Time:  

 • 09:30 - 10:10: Arrival and sign-in
 • 10:00 – 11:30: Welcome, Housekeeping, Summary of plan for the day
  • An introduction to Pollinators (PowerPoint presentation)
  • Microscope / specimens
 • 11:30 - 11:45: Break
 • 11:45 - 13:00: Field visit
 • 13:00 - 13:30: Lunch
 • 13:30 - 15:30: Field visit
 • 15:30 - 16:00: wrap up & summary

For more information please contact Hannah Hannah.Lee@plantlife.org.uk

small blue butterfly on a flowering grass
A coastal view of sand dunes with the sea on the horizon
Four people stand in the scrub of a sand dune. A man with a clipboard stands over a metal corrugated sheet