World Sand Dune Day at Morfa Harlech, North Wales

Event date

25/06/2021

Event time

10:00am - 14:00pm

Event cost

Free

25th June is World Sand Dune Day, so join us at Morfa Harlech, North Wales, for dune yoga and orchid walks.

Activity Schedule:

10:00 - 12:00: Ymunwch a ni am sesiwn yoga yn ymwneud a'r twyni tywod - Join us for a dune-related yoga session!

Join us for a yoga session and chat about our project's work on World Sand Dune Day 25 June. The event is completely free and will be led by Tracey Joscelyne - found as @TraceyYoga on Facebook.

Ymunwch a ni am sesiwn o yoga a sgwrs am waith ein prosiect ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Twyni Tywod ar 25 Mehefin. Mae'r digwyddiad yn un rhad ac am ddim i'w chynnal gan Tracey Joscelyne sydd i'w darganfod fel @TraceyYoga ar Facebook.

Book: https://www.eventbrite.co.uk/e/yoga-twyni-byw-sands-of-life-yoga-diwrnodtwynitywod-worldsandduneday-tickets-159082087807#map-target

Location: Harlech Beach

 

13:00 - 14:00: Ymunwch a ni am daith byr ar hyd y traeth a drwy'r twyni - Join us for a short walk along the beach and through the dunes

Ymunwch a staff y prosiect Twyni Byw am daith byr ar hyd y traeth a drwy'r twyni i ddarganfod y tegeirianau a bywyd gwyllt anhygoel sydd i'w gweld adeg yma'r flwyddyn. Dyma ddigwyddiad sydd yn rhan o'r dathliadau #DiwrnodTwyniTywod ar 25 Mehefin. Byddwn yn cyfarfod yn y maes parcio cyn cerdded am y traeth.

Join us for a short walk along the beach and through the dunes to discover the amazing orchids and wildlife seen this time of year. This event is part of the wider celebration on #WorldSandDuneDay 25 June. We will meet in the car park before walking down towards the beach.

Book: https://www.eventbrite.co.uk/e/tegeirianau-a-bywyd-gwyllt-y-twyni-the-orchids-and-wildlife-on-dunes-tickets-159101333371

 

Keeping you safe
Please do not attend this event if you have Covid-19 symptoms. Events are subject to changes in government regulations. Hand sanitiser is available.

 

Rhagor o wybodaeth am y prosiect Twyni Byw: naturalresources.wales/SandsofLIFE

More information about the Sands of LIFE project: naturalresources.wales/SandsofLIFE

Bee orchid
A woman in a t-shirt and leggings performs a yoga pose on a mat in a meadow