Explore Tywyn Llyn with Wild Elements community arts

Calendar icon

Event date

01/01/2040

Clock icon

Event time

11am - 2:30pm

Piggy bank icon

Event cost

Free

Plymiwch i mewn ac archwilio twyni deinamig gyda'r tîm Elfennau Gwyllt!

Galwch heibio ac ymunwch â thîm Elfennau Gwyllt yn ystod 5 diwrnod o weithgareddau hwyliog a chrefftau i ddatgelu hud y twyni. Ymunwch â ni i adeiladu eich twyni tywod eich hun, gwehyddu eich gemwaith eich hun a dysgu am yr hyn sy'n gwneud twyni tywod Cymru mor arbennig! Mae’r sesiynau’n addas ar gyfer unrhyw oedran, mae croeso i deuluoedd, ffrindiau ac unigolion ymuno.

Mae pob sesiwn am ddim ac nid oes angen i chi archebu lle

Ymunwch â ni am gynifer a chymaint o’r sesiynau ag yr hoffech (bydd gan sesiynau wahanol weithgareddau):

Dyddiadau:

  • Dydd Gwener Chwefror 24ain
  • Dydd Sadwrn 11eg Mawrth
  • Dydd Sadwrn Ebrill 15fed
  • Dydd Sadwrn Mai 13eg
  • Dydd Sadwrn Mehefin 17eg

Amser: 11:00 – 14:30

Lleoliad: Tywyn Llyn, Oyster Catcher, Rhosneigr, LL64 5JP

 

Mae'r digwyddiad yn agored i bawb ac mae croeso i chi rannu'r manylion hyn ymlaen. Yn anffodus, ni allwn letya cŵn ar hyn o bryd. Rhaid i bawb dan 18 oed fod yng nghwmni rhywun dros 18 oed.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Wild Elements yn info@wildelements.org.uk

Dive in and explore dynamic dunes with the Wild Elements team!

Drop in and join the Wild Elements team during 5 days of fun activities and crafts to reveal the magic of dunes.

Join us in building your own sand dune, weaving your own jewellery and learning about all about what makes Welsh sand dunes so special! Sessions are appropriate for any age, families, friends and individuals are all welcome to join. All sessions are free and you do not need to book

Join us for as many and as much of the sessions as you would like (sessions will have different activities):

Dates:

  • Friday 24th February
  • Saturday 11th March
  • Saturday 15th April
  • Saturday 13th May
  • Saturday 17th June

Time: 11:00 – 14:30

Location: Tywyn Llyn, Oyster Catcher, Rhosneigr, LL64 5JP

 

Unfortunately, we cannot accommodate dogs at this time. All under 18s must be accompanied by an over 18.

Should you have any queries please contact Wild Elements at info@wildelements.org.uk

A group of people gather in a grassy sand dune