Dydd Eco Llanfaelog – Llanfaelog Eco Day

Calendar icon

Event date

25/03/2023

Clock icon

Event time

10am - 3:00pm

Piggy bank icon

Event cost

Free

Dydd Eco Llanfaelog

Dyddiad: Mawrth 25ain

Amser: 10:00 – 15:00

Lleoliad: Hwb Cymuned Llanfaelog, Ty Croes LL63 5SS

Dewch i ddweud helo wrth dîm Dynamic Dunescapes Cymru a dathlu awr y Ddaear ar ddiwrnod eco hybiau cymunedol Llanfaelog

Mae’r digwyddiad am ddim i’w fynychu a bydd gan stondinwyr amrywiol weithgareddau gan gynnwys: dysgu am syniadau arbed ynni, cerflunio sothach, crefftau, darganfod twyni yn ogystal â sesiwn codi sbwriel a theithiau cerdded natur byr.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ewch i dudalen facebook yr hybiau: Hwb Cymuned Llanfaelog

Llanfaelog Eco Day

Date: 25th March

Time: 10:00 – 15:00

Location: Llanfaelog Community Hub, Ty Croes LL63 5SS

Come and say hello to the Dynamic Dunescapes Wales team at Llanfaelog community hubs eco day as part of the celebrations in the area of WWFs Earth Hour.

The event is free to attend and different stall holders will have activities including: learning about energy saving ideas, junk sculpting, crafts, discovering dunes as well as a litter pick and short guided nature walks.

Should you have any queries please visit the hubs facebook page: Llanfaelog Community Hub

Tywyn Fferam - Citizen science day with the Marine conservaiton society - August 22 - Hannah L (36)