CANCELLED Discover Sand Dune Fungi at Pembrey Country Park – Morning

Event date

19/11/2022

Event time

9:30am -12pm

Event cost

Free

Please note that this event has been cancelled. We apologise for any inconvenience caused.

 

 

Darganfod Ffyngau Twyni Tywod yn Parc Gwledig Pen-bre – Gwarchodfa Natur Leol (yn y bore)

Mae'r manylyn yma ar gyfer taith gerdded yn y bore ar y twyni tywod

Wedi bod eisiau gallu dweud y gwahaniaeth rhwng cap cwyr a madarch maes erioed? Neu ddysgu popeth am dagellau a choesynnau ffyngau? Beth am ddarganfod yr amrywiaeth enfawr o Ffyngau y gallwch chi ddod o hyd iddyn nhw ar hyd eich arfordir lleol yn unig? Treuliwch ychydig oriau gydag Emma Williams yn Parc Gwledig Pen-bre  – Gwarchodfa Natur Leol ac archwilio’r byd o ffyngau ffantastig allan ar y twyni tywod.

Mae'r digwyddiad yma am ddim ac mae ar gyfer dechreuwyr ac mae’n agored i deuluoedd. Does dim angen unrhyw brofiad blaenorol, dim ond brwdfrydedd a bod yn barod am antur.

Er bod y digwyddiad yn agored i bawb, o dan 18 oed rhaid iddynt fod yng nghwmni oedolyn dros 18 oed.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Hannah Hannah.Lee@plantlife.org.uk

 

Man cyfarfod:

Discover Sand Dune Fungi at Pembrey Country Park – Local Nature Reserve (Morning)

This listing is for a morning walk on the sand dunes

Ever wanted to be able to tell the difference between a wax cap and a field mushroom? Or learn all about fungi gills and stems? How about just discovering the huge variety of Fungi you can find, just along your local coastline? Spend a few hours with Emma Williams at Pembrey Country Park – Local Nature Reserve and explore the world of fantastic fungi out on the sand dunes.

This event is free, aimed at beginners and open to families. No prior experience necessary, just enthusiasm and a sense of adventure

Though the event is open to all, under 18s must be accompanied by an over 18

For more information please contact Hannah Hannah.Lee@plantlife.org.uk

Meeting point:

 

4 mushrooms are lying flat in an outstretched palm