Discover Sand Dune Fungi at Crymlyn Burrows (Swansea University Bay Campus)

Event date

20/11/2022

Event time

9:30am -4pm

Event cost

Free

Darganfod Ffyngau Twyni Tywod yn Cwninger Crymlyn (Campws y Bae Prifysgol Abertawe)

Dewch i ddarganfod y byd o Ffyngau yn y twyni gyda chwrs diwrnod llawn am ddim!

Wedi bod eisiau gallu dweud y gwahaniaeth rhwng cap cwyr a madarch maes erioed? Neu ddysgu popeth am dagellau a choesynnau ffyngau? Beth am ddarganfod yr amrywiaeth enfawr o Ffyngau y gallwch chi ddod o hyd iddyn nhw ar hyd eich arfordir lleol yn unig? Treuliwch ychydig oriau gydag Emma Williams yn Cwninger Crymlyn ac archwilio’r byd o ffyngau ffantastig allan ar y twyni tywod.

  • Dechrau’r diwrnod dan do i ddysgu beth sy'n gwneud ffwng yn ffwng
  • Cyfle i edrych ar rai esiamplau o wahanol ffyngau y gallwch chi ddod o hyd iddyn nhw yn yr ardal (rydym yn eich annog i ddod â rhai eich hun hefyd)
  • Treulio’r prynhawn yn chwilio am ffyngau i ddysgu popeth am eu rôl bwysig ym myd natur

Mae'r digwyddiad yma am ddim ac mae ar gyfer dechreuwyr ac mae’n agored i deuluoedd. Does dim angen unrhyw brofiad blaenorol, dim ond brwdfrydedd a bod yn barod am antur.

Er bod y digwyddiad yn agored i bawb, o dan 18 oed rhaid iddynt fod yng nghwmni oedolyn dros 18 oed.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Hannah Hannah.Lee@plantlife.org.uk

 

Man cyfarfod:

Cwninger Crymlyn (Campws y Bae Prifysgol Abertawe), Fabian Way, Crymlyn Burrows, Skewen, Swansea SA1 8EN

Discover Sand Dune Fungi at Crymlyn Burrows (Swansea University Bay Campus)

Come and discover the world of Fungi of the dunes with a free full day course!

Ever wanted to be able to tell the difference between a wax cap and a field mushroom? Or learn all about fungi gills and stems? How about just discovering the huge variety of Fungi you can find, just along your local coastline? Spend a few hours with Emma Williams at Crymlyn Burrows and explore the world of fantastic fungi out on the sand dunes.

  • Start the day indoors to learn what makes a fungi a fungi
  • Check out some examples of different fungi you can find in the area (bringing your own is encouraged also)
  • Spend the afternoon seeking out fungi to learn all about their important role in nature

This event is free, aimed at beginners and open to families. No prior experience necessary, just enthusiasm and a sense of adventure

Though the event is open to all, under 18s must be accompanied by an over 18

For more information please contact Hannah Hannah.Lee@plantlife.org.uk

Meeting point:

Crymlyn Burrows (Swansea University Bay Campus), Fabian Way, Crymlyn Burrows, Skewen, Swansea SA1 8EN

1 brown and cream mushroom grows in the grass