Butterflies of the Burrows with Sustainability at Swansea University

Event date

25/06/2022

Event time

11:00am - 1:00pm

Event cost

Free

Join Crymlyn Burrows warden Ben to celebrate world sand dunes day and to see what butterflies are on the wing and is being done to help them.

Crymlyn Burrows is Swansea University's nature reserve and one of the last patches of wilderness around Swansea Bay, and a wonderful place to spend time in nature on the edge of the city.

All welcome, but children should be accompanied by an adult.

To fully enjoy the day make sure you bring weather appropriate clothing, you may also with to bring binoculars or a camera if you have them

For more information please contact wildlife@swansea.ac.uk

 

Glöynnod byw yn y twyni gyda Chynaliadwyedd ym Mhrifysgol Abertawe

Ymunwch â warden Twyni Crymlyn i ddathlu diwrnod twyni tywod y byd a gweld pa loÿnnod byw sydd ar yr adain a beth sy'n cael ei wneud i'w helpu.

Mae Twyni Crymlyn yn warchodfa natur Prifysgol Abertawe ac yn un o’r darnau olaf o anialwch o amgylch Bae Abertawe, ac yn lle gwych i dreulio amser ym myd natur ar gyrion y ddinas.

Croeso i bawb, ond dylai plant fod yng nghwmni oedolyn.

I fwynhau'r diwrnod yn llawn, gwnewch yn siŵr eich bod yn dod â dillad sy'n addas ar gyfer y tywydd, gallwch hefyd ddod â sbienddrych neu gamera os oes gennych rai.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch wildlife@swansea.ac.uk

butterfly-1568926_1920
Volunteers take part in a bug net sweep on the dunes
A track between two grassy sand dunes with the beac and sea in the background