Sand Dunes at the Ucheldre – Art Exhibition, Wales

Calendar icon

Event date

16/09/23 - 15/10/23

Clock icon

Event time

10am - 5pm

Piggy bank icon

Event cost

Free

Ymunwch â ni yn yr Ucheldre i ddarganfod twyni tywod trwy arddangosfa newydd.

 

Yn 2023 ymunodd Prosiect Twyni Ar Symud, yr Ucheldre a Elfennau Gwyllt CBC. Y nod? Helpu ymwelwyr a thrigolion Ynys Môn i ddarganfod twyni tywod Rhosneigr, trwy gelf. Gan gydweithio, mae rhaglen o ddiwrnodau gweithgaredd wedi cymryd lle trwy gydol y flwyddyn, ac mae dwy ffilm wedi eu cynhyrchu. Ymwelwch â’r arddangosfa i weld y gweithiau sydd wedi’u creu yn ogystal â phrosiectau celfyddydol eraill sydd wedi digwydd fel rhan o brosiect Twyni Ar Symud yng Ngogledd Cymru.

Mae croeso i bawb a gallwch alw heibio’r arddangosfa unrhyw bryd yn ystod oriau agor, ond beth am baru eich ymweliad ag un o’r canlynol:

  • Sesiynau clwb celf plant wedi'u hysbrydoli gan y twyni tywod (archebwch drwy dudalen ‘dosbarthiadau;’ gwefan Ucheldre - ffi o £2)
  • Galwch draw ac ymunwch ag Elfennau Gwyllt rhwng 11:00 - 14:00 ar gyfer gweithgareddau a chrefftau i ddatgelu hud y twyni (am ddim)!
  • Gwiriwch gwefan yr Ucheldre am weithgareddau eraill sy'n digwydd yn ystod yr amser y mae'r arddangosyn ar agor

I gael rhagor o wybodaeth am yr arddangosfa ewch i https://ucheldre.org/ neu cysylltwch â'r Ucheldre

 

Oriau agor:

Dydd Llun – Dydd Sadwrn: 10:00 – 17:00

Dydd Sul: 14:00 – 17:00

Lleoliad: The Ucheldre, Mill Bank, Holyhead LL65 1TE , parcio ar gael ar y safle (https://goo.gl/maps/JW3zpC2fwbgMXw1y6)

____________________________________________

Join us at The Ucheldre to discover sand dunes through a new exhibition.

 

In 2023 the Dynamic Dunescapes Project, the Ucheldre and Wild Elements CIC joined forces. The goal? To help Anglesey visitors and residents discover the sand dunes of Rhosneigr, through art. Working together, a programme of activity days has taken place throughout the year, and two films have been produced. Visit the exhibition to see the works created as well as other arts projects that have taken place as part of the Dynamic Dunescapes project in North Wales.

All are welcome and you can drop into the exhibit anytime during opening hours, but why not pair your visit with one (or more!) of the following:

  • 16/09 Dune-inspired Children’s art club sessions (book via Ucheldre website ‘classes’ page - £2 fee)
  • 30/09 Drop in and join Wild Elements between 11:00 - 14:00 for activities and crafts to reveal the magic of the dunes (free)
  • Check the Ucheldre centre social media and website for other activities taking place during the time the exhibit is open

For more information about the exhibit please visit https://ucheldre.org/ or contact the Ucheldre

 

Opening times:

Monday – Saturday 10:00 – 17:00

Sunday 14:00 – 17:00

Location: The Ucheldre, Mill Bank, Holyhead LL65 1TE, parking available on site (https://goo.gl/maps/JW3zpC2fwbgMXw1y6)

Penhale Dunes by Ellie Chidgey