The dunes of Anglesey – community evening in Rhosneigr

Event date

29/07/2022

Event time

10:00am - 4:00pm

Event cost

Free

Twyni Ynys Môn – noson gymunedol yn Rhosneigr

Ymunwch ag aelodau tîm Twyni ar Symud i ddarganfod mwy am y gwaith adfer parhaus ar y twyni tywod o amgylch Rhosneigr ac am noson o drafod beth mae’r twyni tywod yn ei olygu i’r rhai sy’n byw, yn ymweld neu’n gweithio yn yr ardal, o’r dirwedd ei hun, ar gyfer bywyd gwyllt sydd i'w gael yno.

Byddem wrth ein bodd yn clywed ac yn rhannu eich straeon twyni tywod, felly bydd y noson yn dechrau gyda the, coffi a sgwrs. Dewch draw i ddarganfod mwy am adfer twyni tywod yn ogystal â pha waith mae Dynamic Dunescapes yn ei wneud.

Bydd te, coffi a byrbryd ar gael

Lleoliad: Neuadd Bentref Rhosneigr

Amser: 18:30-20:30

 

The dunes of Anglesey – community evening in Rhosneigr

Join members of the Dynamic Dunescapes team to find out more about the ongoing sand dune rejuvenation works around Rhosneigr and for an evening of discussion about what the sand dunes mean to those who live, visit or work in the area, from the landscape itself, to the wildlife that can be found there.

We’d love to hear and share your sand dune stories, so the evening will start with tea, coffee and conversation. Come along to find out more about sand dune restoration as well as what work Dynamic dunescapes is doing.

Tea, coffee and snack will be available

Location: Rhosneigr village hall

Time: 18:30 – 20:30

grassy dunes at tywyn llyn
small blue butterfly on a flowering grass
A man stands in the dunes using measuring equipment