CANCELLED: Halloween Activity Day in Anglesey

Event date

31/10/2022

Event time

12am-1.30pm

Event cost

Free

PLEASE NOTE: Unfortunately due to bad weather, we have had to cancel this event.

 

Halloween activity day near Rhosneigr (Tywyn Llyn/Tywyn Fferam)

Traeth Llydan a Thywyn Llyn – Glanhau’r traeth a helfa plisg wyau siarcod gyda Thwyni Deinamig ac Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru

Ymunwch â thimau Twyni Deinamig, Plantlife, Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru a Phrosiect Nos am ddiwrnod o ddarganfod, chwarae a gweithgareddau arswydus ar y twyni tywod. Mae gennym ddiwrnod llawn o weithgareddau ar y gweill gan gynnwys dwy daith gerdded darganfod cennau sy’n addas i deuluoedd, sesiwn glanhau’r traeth a helfa plisg wyau siarcod, syllu ar y lleuad, archwilio’r twyni a’r gwyll a chelf a chrefft drwy gydol y dydd!

Felly beth am wisgo i fyny ac ymuno â ni ar y twyni am ran o'r diwrnod neu'r diwrnod cyfan! Mae angen cofrestru ar gyfer y gweithgareddau tywys ond efallai y bydd rhai llefydd ar gael ar y diwrnod.

09:30 – 11:30: Darganfod Cennau, taith gerdded deuluol yn Nhywyn Llyn

12:00 – 13:30: Glanhau’r traeth a helfa plisg wyau siarcod

14:00 – 16:00: Darganfod Cennau, taith gerdded deuluol yn Nhywyn Fferam

16:15 – 19:30: Twyni yn y Gwyll, taith gerdded deuluol ger Llyn Maelog a Thywyn Llyn 

Drwy gydol y dydd: Gweithgareddau celf a chrefft

O 15:30 Syllu ar y lleuad

Does dim angen unrhyw brofiad blaenorol, dim ond brwdfrydedd a bydd yr offer yn cael ei ddarparu

Mae’r digwyddiad hwn yn agored i bawb ond rhaid i blant dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn dros 18 oed

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Hannah Hannah.Lee@plantlife.org.uk

 

Tywyn Llyn – Halloween activity day on the dunes

Join teams from Dynamic Dunescapes, Plantlife, the North Wales Wildlife trust and Prosiect Nos for a day of discovery, play and spooky activities on the dunes. We have a full day of activities planned including two family friendly lichen discovery walks, a beach clean and shark egg case hunt, moon gazing, exploring the dunes and dusk and arts and crafts throughout the day!

So why not dress up and join us on the dunes for part or all of the day! Guided activities require sign up though there may be some spaces available on the day

09:30 – 11:30: Discover Lichens, a family friendly walk at Tywyn Fferam

12:00 – 13:30: Beach clean and shark egg case hunt

14:00 – 16:00: Discover Lichens, a family friendly walk at Tywyn Llyn

16:15 – 19:30: Dunes at Dusk, family friendly walk nr Llyn Maelog and Tywyn Llyn

Throughout the day: Arts and crafts activities

From 15:30 Moongazing

No prior experience necessary, just enthusiasm and equipment will be provided

This event is open to all but under 18s must be accompanied by an over 18

For more information, please contact Hannah Hannah.Lee@plantlife.org.uk

Dune grassland with purple flowers in the foreground and dry grasses in the background
A plastic comb and a shell are pictured on an area of sand
Guided walk for Engie volunteers