hero

Sefton Coast

Our work on the protected Sefton Coast takes place across the vast sand dune system, including at Ainsdale Sand Dunes NNR (led by Natural England) and Formby (led by National Trust).

Untitled

Sir Gaerfyrddin

Mae’r ardal hon yn gartref arbennig o bwysig i blanhigion; mae dros 250 o rywogaethau o blanhigion blodeuog, bron i 20% o’r holl rywogaethau o blanhigion sydd i’w cael yng Nghymru, i’w cael yma. Bydd y prosiect hwn yn ailfywiogi 47 hectar o dwyni tywod yng Ngwarchodfa Natur Leol Twyni Tywod Pen-bre. Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n arwain ar ein gwaith ym Mhen-bre, gan weithio gyda Chyngor Sir Caerfyrddin a Plantlife.

IMG_3685

Abertawe, Castell-nedd, Port Talbot

Bydd ein gwaith yn yr ardal yn digwydd yn Nhwyni Baglan, Twyni Crymlyn, Twyni Pennard, Twyni Penmaen, Twyni Oxwich a Thwyni Broughton, a chaiff 21 hectar o dwyni tywod eu hadfer neu eu hail-greu yn ystod y prosiect. Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n arwain ar waith Tywod ar Symud yng Nghymru, gan weithio gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, awdurdodau lleol, Ymddiriedolaethau Natur, Plantlife a thirfeddianwyr preifat.

20180813_155027

Môn a Gwynedd

Mae ein gwaith ym Môn a Gwynedd yn cwmpasu 1000 hectar o dwyni a chaiff ei arwain gan Gyfoeth Naturiol Cymru, sy’n gweithio gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, awdurdodau lleol, Ymddiriedolaethau Natur, Plantlife a thirfeddianwyr preifat. Byddwn yn gweithio yng Nghymyran, Tywyn Trewan, Tywyn Llyn, a Thywyn Fferam ym Môn, ac ym Morfa Bychan yng Ngwynedd.

hero

Sefton Coast

Our work on the protected Sefton Coast takes place across the vast sand dune system, including at Ainsdale Sand Dunes NNR (led by Natural England) and Formby (led by National Trust).

Image: Mark Johnson

Devon

Our project in Devon will help rejuvenate sand dune systems at Braunton Burrows and Woolacombe. Work in Devon is led by Plantlife and National Trust, working closely with Christie Estates.

Saltfleetby dunes looking south HERO

Lincolnshire

Our project on the Lincolnshire coast will help rejuvenate sand dune systems at Saltfleetby-Theedlethope, Gibraltar Point and Cleethorpes. Work here is jointly led by Natural England and Lincolnshire Wildlife Trust.

National Trust Images: James Dobson

Dorset

Our work on the Dorset coast is taking place at the beautiful and historic Studland coast, part of the new Purbeck Heaths NNR. The project here is led by National Trust

saltfleetby - natterjack toad

Cumbria

Our work on the Cumbrian Coast takes place across many different sites; Grune Point, Silloth Dunes, Drigg Dunes, Eskmeals, Haverigg, Roanhead, Sandscale Haws, North Walney including West of Airfield, and South Walney. The project is led in Cumbria by Natural England, working with Cumbria Wildlife Trust and National Trust.

Penhale Dunes SAC_Cornwall Wildlife Tust

Cornwall

At Penhale, you can’t miss these eye-catching dunes, standing around 90 metres above sea level, they’re pretty tall for a dune system. On the north coast of Cornwall near the town of Perranporth, Penhale Dunes are part of the Cornish Killas National Character Area and a designated Site of Special Scientific Interest (SSSI). The wide and sandy, three kilometre-long Perran beach in front provides sand for the dune system, which is blown up into the dunes by the wind.