­­Ap Gwyddoniaeth y Dinesydd Twyni ar Symud yn hwyluso monitro cynefinoedd twyni tywod

Mae monitro amgylcheddol yn rhan hanfodol o unrhyw brosiect cadwraeth. Rydyn ni eisiau gwybod pa mor iach a thoreithiog yw’r rhywogaethau rydyn ni’n ceisio’u cefnogi, ac mae angen i ni wybod a yw’r gwaith a wnawn yn helpu. Felly rydyn ni wedi creu ap rhad ac am ddim a hawdd ei ddefnyddio ar gyfer eich ffôn symudol i’n helpu i gasglu data dibynadwy a hirdymor yn safleoedd y prosiect.

Mae’r ap ar gyfer rheolwyr safleoedd Twyni ar Symud, staff gwarchodfeydd a gwirfoddolwyr hyfforddedig er mwyn iddynt gynnal gweithgareddau monitro a chofnodi data tra byddant ar safleoedd Twyni ar Symud. Os ydych chi’n wirfoddolwr neu’n wyddonydd-ddinesydd gyda Twyni ar Symud, siaradwch gyda’ch rheolwr safle am gymryd rhan a defnyddio’r ap. Os nad ydych chi’n wirfoddolwr eto, ond os hoffech chi ein helpu i reoli’n twyni tywod, gallwch gofrestru’ch diddordeb drwy lenwi ffurflen fer ar ein tudalen gwirfoddoli, a bydd aelod o’ch tîm lleol yn cysylltu â chi.

Screen grab of the inside of the app
Screen grab of the app home screen
Screen grab of the activities available in the app

Sut mae’n gweithio?

  1. Cofrestrwch fel gwirfoddolwr gyda Twyni ar Symud
  2. Siaradwch â rheolwr eich safle lleol am ddefnyddio’r ap ac i ddysgu pa weithgareddau gwyddoniaeth y dinesydd sy’n flaenoriaeth yn eich safle twyni lleol chi.
  3. Edrychwch ar yr adnoddau hyfforddiant Gwyddoniaeth y Dinesydd rydyn ni wedi’u darparu er mwyn ymgyfarwyddo â diben a fformat y gwahanol weithgareddau monitro sydd ar gael.
  4. Llwythwch yr ap i lawr ar eich ffôn clyfar gan ddefnyddio un o’r dolenni isod.
  5. Crëwch eich proffil a mewngofnodi i’r ap.
  6. Dewiswch safle eich arolwg.
  7. Cliciwch yr eiconau 'Rhywogaethau' neu 'Cynefinoedd' ar waelod y sgrin i ddysgu sut i adnabod ac enwi rhywogaethau ar y twyni, neu i ddysgu mwy am y mathau o gynefinoedd mewn system twyni tywod.
  8. Cliciwch ar y bar glas 'Gweithgareddau y gallwch eu gwneud' ar y dudalen gartref i ddysgu sut i gwblhau gwahanol fathau o arolwg gwyddoniaeth y dinesydd.
  9. Cliciwch ar y botwm glas '+' i ddechrau eich arolwg. Dewiswch y math o arolwg ac ychwanegu’ch data gan ddilyn y cyfarwyddiadau.
  10. Cliciwch ar 'Gorffen' i gyflwyno’ch data.
A happy blonde female volunteer smiles at the camera holding her phone open towards the camera, open on the app home screen
A hand holds a smartphone which is open on the homepage of the app, with the coast in the background

Diolch! Caiff eich data ei ychwanegu i’n setiau data sy’n tyfu, a bydd yn ein helpu i gael gwell darlun o fioamrywiaeth bywyd gwyllt, iechyd cynefinoedd ac effeithiau gwaith cadwraeth ar ein twyni tywod.

 

Barod i fynd? Llwythwch yr ap i lawr!

Datblygwyd ap Twyni ar Symud gan Ganolfan Ecoleg a Hydroleg y DU. Mae’r ap yn cynnig chwe gweithgaredd i wirfoddolwyr fonitro’r newidiadau mewn systemau twyni – yn cynnwys eu siâp a’u maint, llystyfiant a lefel trwythiad – dros fisoedd a blynyddoedd.