Tywyn Fferam – Citizen science taster day with DD & Marine Conservation Society

Event date

06/08/2022

Event time

9:00am - 4:00pm

Event cost

Free

Tywyn Fferam – Diwrnod blasu gwyddoniaeth y dinesydd gyda’r prosiect Twyni Deinamig a’r Gymdeithas Cadwraeth Forol

Ymunwch â Hannah o Plantlife a Ffion o’r Gymdeithas Cadwraeth Forol am ddiwrnod o ddarganfod, o’r llanw isel hyd at y twyni tywod, gan ddysgu mwy am wyddoniaeth y dinesydd ar yr arfordir yng Nghymru a chymryd rhan ynddi. Byddwn yn dechrau ar y lan isel, lle byddwch yn cael gwybod mwy am wymon a’r Arolwg Mawr Chwilio am Wymon. Yn dilyn egwyl fer, byddwn yn glanhau traeth ac yn casglu data am sbwriel traeth. Yn olaf, byddwn yn treulio'r prynhawn yn archwilio'r twyni tywod!

Mae’r hyfforddiant gwyddoniaeth y dinesydd yma am ddim ac yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli neu sydd eisiau darganfod mwy am gynefinoedd arfordirol rhyfeddol Gogledd Cymru!

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Hannah Hannah.Lee@plantlife.org.uk neu Ffion ffion.mitchell@mcsuk.org

Man cyfarfod: maes parcio Tywyn Fferam https://goo.gl/maps/7zRxfZSeCXdcwgd67

Amser:  

 • Cyrraedd: 9:00
 • Arolwg Mawr Chwilio am Wymon: 9:30 – 10:40
 • Egwyl: 10:40 - 11:00
 • Arolwg glanhau traeth a sbwriel: 11:00 – 12:30
 • Cinio: 12:30 – 13:30
 • Taith dywys drwy’r twyni: 13:30 – 14:45
 • Blas ar Wyddoniaeth y Dinesydd yn y Twyni: 14:45 - 16:00

 

Tywyn Fferam – Citizen science taster day with Dynamic dunscapes x Marine Conservation Society

Join Hannah from Plantlife and Ffion from the Marine Conservation Society for a day of discovery, from the low tide through to the dunes, learning more about and taking part in coastal citizen science in Wales. We will start on the low shore, where you will learn more about seaweed & the Big Seaweed Search. Following a short break, we will undertake a beach clean and collect beach litter data. Finally, we will spend the afternoon exploring the sand dunes!

This citizen science training is free and open to anyone who is interested in volunteering or wants to find out more about the wonderful coastal habitats of North Wales!

For more information please contact Hannah Hannah.Lee@plantlife.org.uk or Ffion ffion.mitchell@mcsuk.org

Meeting point: Tywyn Fferam carpark https://goo.gl/maps/7zRxfZSeCXdcwgd67

Time:

 • Arrival: 9:00
 • Big Seaweed Search survey: 9:30 – 10:40
 • Break: 10:40 – 11:00
 • Beach clean & litter survey: 11:00 – 12:30
 • Lunch: 12:30 – 13:30
 • Dune guided walk: 13:30 – 14:45
 • Dune Citizen Science taster: 14:45 - 16:00
grassy dunes at tywyn llyn
A smiling woman with long brown hair holds up a piece of seaweed
A man stands in the dunes using measuring equipment