Citizen Science Training Sesion at Penmaen Burrows

Event date

14/07/2022

Event time

10:00am - 4:00pm

Event cost

Free

Twyni Penmaen – Cyflwyniad i ecoleg y twyni tywod a sesiwn hyfforddi medrau maes gwyddoniaeth dinasyddion

Dwyieithog, Saesneg isod / Bilingual, English below

Ymunwch â’n Swyddog Ymgysylltu â Phobl Cymru, Hannah, a Claire Hannington o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol am gyflwyniad safle, trosolwg o ecoleg twyni tywod (mae Twyni Penmaen yn system twyni crogdwyni, neu’n system twyni ar ben clogwyni) a sesiwn hyfforddi sgiliau arolwg fel rhan o’r dinesydd. rhaglen monitro gwyddoniaeth ym Mhenmaen

 

Os ydych chi eisoes wedi mynychu sesiwn gyflwyno Gwyddoniaeth Dinasyddion Cymru ar-lein, gallwch ymuno un ai ar gyfer y diwrnod cyflawn neu’r sesiwn brynhawn yn unig. Os na wnaethoch chi fynychu’r sesiwn ar-lein ymunwch am y diwrnod cyfan neu cewch yr wybodaeth ar ein YouTube cyn mynychu: https://www.youtube.com/watch?v=zx0fPmyPeWE&t=1s&ab_channel=DynamicDunescapes

Mae’r hyfforddiant am ddim ac ar gyfer pawb sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli neu sy’n dymuno dysgu mwy am ecoleg y twyni a’r project Twyni ar Symud.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Hannah.Lee@plantlife.org.uk

Lleoliad: I'w gadarnhau ar gyfer sesiwn dan do a Twyni Penmaen

Amser:  

  • 10:00: Cyrraedd a chroeso
  • 10:15 – 12:00: Cyflwyniad i ecoleg y twyni a sgwrs sy’n drosolwg o’r rhaglen gwyddoniaeth dinasyddion
  • Egwyl i ginio a teithio i'r maes parcio yn Twyni Penmaen
  • 13:00 – 16:00: Sesiwn medrau arolygu

Penmaen burrows – intro to dune ecology and citizen science field skills training session

Join our Wales People Engagement Officer Hannah and Claire Hannington from the National Trust for a site introduction, overview of sand dune ecology (Penmaen Burrows is a perched dune system, or cliff top dune system) and survey skills training session as part of the citizen science monitoring programme at Penmaen

If you attended an online Wales Citizen Science Intro session previously you can join for either the whole day or just the afternoon session. If you didn’t attend the online session please join for the full day or catch up on our youtube before attending: https://www.youtube.com/watch?v=zx0fPmyPeWE&t=1s&ab_channel=DynamicDunescapes

The training is free and open to anyone who is interested in volunteering or wants to find out more about dune ecology and the Dynamic Dunescapes project.

For more information please contact Hannah Hannah.Lee@plantlife.org.uk

Location: To be confirmed for indoors session and Penmaen Burrows

Time:  

  • 10:00: Arrival and welcome
  • 10:15 – 12:00: Site introduction, intro to dune ecology and overview of the citizen science programme talk
  • Break for lunch
  • 13:00 – 16:00: Survey skills session
A view over the grassy dunes at Pembrey in South Wales
small blue butterfly on a flowering grass
A man stands in the dunes using measuring equipment