CANCELLED: Discover lichens guided walk at Tywyn Fferam

Event date

31/10/2022

Event time

9.30am-11.30am

Event cost

Free

PLEASE NOTE: Unfortunately due to bad weather, we have had to cancel this event.

Tywyn Fferam darganfod cennau – taith dywys

31/10/2022

09:30 – 11:30

Man cyfarfod: Maes Parcio Tyn Tywyn, Ty Croes LL63 5TD, Ty Croes, Anglesey, LL63 5TD

Ymunwch â Thwyni ar Symud a threulio ychydig oriau gyda Dave Lamacraft, arbenigwr mwsogl a chen Plantlife a Phencampwr planhigion is i ddarganfod byd cen! Nid un organeb yn unig yw cen, ond dau! Allwch chi ddyfalu o be y’u gwnaed? Pam na ddewch chi draw i gael gwybod yr ateb ac i ddarganfod gwahanol gennau a chynefinoedd y twyni hefyd?

Mwy o wybodaeth am weithgareddau eraill ar y diwrnod yma: LINK to main listing

Does dim angen profiad blaenorol, dim ond brwdfrydedd; darperir offer.

Mae’r digwyddiad hwn yn agored i bawb ond rhaid i rai dan 18 oed fod yng nghwmni rhywun dros 18 oed

Am ragor o wybodaeth cysyltwch os gwelwch yn dda â Hannah ar Hannah.Lee@plantlife.org.uk

 

Tywyn Fferam - Discover Lichens – guided walk

31/10/2022

09:30 – 11:30

Meeting point: Tyn Tywyn Carpark, Ty Croes LL63 5TD, Ty Croes, Anglesey, LL63 5TD

Join Dynamic Dunescapes and spend a few hours with Dave Lamacraft, Plantlife’s Moss and Lichen specialist and Lower Plants Champion discovering the world of Lichens! Lichens are not just on organism, but two! Can you guess what they’re made up of? Why not come along and find out and discover the different lichens and habitats of the dunes aswell?

Find out more about other activities on the day here: LINK to main listing

No prior experience necessary, just enthusiasm and equipment will be provided

This event is open to all but under 18s must be accompanied by an over 18

For more information please contact Hannah Hannah.Lee@plantlife.org.uk

branch-g404568e37_1920