CANCELLED: Discover lichens guided walk at Tywyn Llyn

Event date

31/10/2022

Event time

2.00pm-16.00pm

Event cost

Free

PLEASE NOTE: Unfortunately due to bad weather, we have had to cancel this event.

 

Tywyn Llyn  – darganfod cennau – taith dywys

31/10/2022

14:00 – 16:00

Man cyfarfod: The Oyster Catcher, Llyn Maelog

Ymunwch â Thwyni ar Symud a threulio ychydig oriau gyda Dave Lamacraft, arbenigwr mwsogl a chen Plantlife a Phencampwr planhigion is i ddarganfod byd cen! Nid un organeb yn unig yw cen, ond dau! Allwch chi ddyfalu o be y’u gwnaed? Pam na ddewch chi draw i gael gwybod yr ateb ac i ddarganfod gwahanol gennau a chynefinoedd y twyni hefyd?

Does dim angen profiad blaenorol, dim ond brwdfrydedd; darperir offer.

Mae’r digwyddiad hwn yn agored i bawb ond rhaid i blant dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn dros 18 oed

Am ragor o wybodaeth cysyltwch os gwelwch yn dda â Hannah ar Hannah.Lee@plantlife.org.uk

 

Tywyn Llyn - Discover Lichens – guided walk

31/10/2022

14:00 – 16:00

Meeting point: The Oyster Catcher, Llyn Maelog

Join Dynamic Dunescapes and spend a few hours with Dave Lamacraft, Plantlife’s Moss and Lichen specialist and Lower Plants Champion discovering the world of Lichens! Lichens are not just on organism, but two! Can you guess what they’re made up of? Why not come along and find out and discover the different lichens and habitats of the dunes aswell?

No prior experience necessary, just enthusiasm and equipment will be provided

This event is open to all but under 18s must be accompanied by an over 18

For more information please contact Hannah Hannah.Lee@plantlife.org.uk

Tywyn Llyn  – darganfod cennau – taith dywys

31/10/2022

14:00 – 16:00

Man cyfarfod: The Oyster Catcher, Llyn Maelog

Ymunwch â Thwyni ar Symud a threulio ychydig oriau gyda Dave Lamacraft, arbenigwr mwsogl a chen Plantlife a Phencampwr planhigion is i ddarganfod byd cen! Nid un organeb yn unig yw cen, ond dau! Allwch chi ddyfalu o be y’u gwnaed? Pam na ddewch chi draw i gael gwybod yr ateb ac i ddarganfod gwahanol gennau a chynefinoedd y twyni hefyd?

Does dim angen profiad blaenorol, dim ond brwdfrydedd; darperir offer.

Mae’r digwyddiad hwn yn agored i bawb ond rhaid i blant dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn dros 18 oed

Am ragor o wybodaeth cysyltwch os gwelwch yn dda â Hannah ar Hannah.Lee@plantlife.org.uk

 

Tywyn Llyn - Discover Lichens – guided walk

31/10/2022

14:00 – 16:00

Meeting point: The Oyster Catcher, Llyn Maelog

Join Dynamic Dunescapes and spend a few hours with Dave Lamacraft, Plantlife’s Moss and Lichen specialist and Lower Plants Champion discovering the world of Lichens! Lichens are not just on organism, but two! Can you guess what they’re made up of? Why not come along and find out and discover the different lichens and habitats of the dunes aswell?

No prior experience necessary, just enthusiasm and equipment will be provided

This event is open to all but under 18s must be accompanied by an over 18

For more information please contact Hannah Hannah.Lee@plantlife.org.uk

WhatsApp Image 2022-10-12 at 11.16.01