CANCELLED: Traeth Llydan & Tywyn Llyn – Beach clean

Event date

31/10/2022

Event time

12pm-1.30pm

Event cost

Free

PLEASE NOTE: Unfortunately due to bad weather, we have had to cancel this event.

Traeth Llydan a Thywyn Llyn – Glanhau’r traeth gyda Thwyni Deinamig ac Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru

Man cyfarfod: The Oyster Catcher, Llyn Maelog

Dewch draw i gael gwybod mwy am arfordir de orllewin Ynys Môn – beth yw’r peth mwyaf arswydus ydych chi’n meddwl y gallwch chi ddod o hyd iddo?

Ymunwch â swyddog ymgysylltu Twyni Deinamig, Hannah, a Sue sy’n wirfoddolwr gydag Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ar gyfer glanhau traeth ar Draeth Llydan a Thywyn Llyn dros Galan Gaeaf eleni! Fel rhan o ddiwrnod gweithgarwch ehangach yn Tywyn Llyn, cymerwch ran yn rhai neu bob un o'n gweithgareddau Calan Gaeaf! Mwy o wybodaeth am weithgareddau eraill ar y diwrnod yma: https://dynamicdunescapes.co.uk/event/activity-day-in-anglesey/

Does dim angen unrhyw brofiad blaenorol, dim ond brwdfrydedd a bydd yr offer yn cael ei ddarparu

Mae’r digwyddiad hwn yn agored i bawb ond rhaid i blant dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn dros 18 oed

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Hannah Hannah.Lee@plantlife.org.uk

 

 

Traeth Llydan & Tywyn Llyn – Beach clean with Dynamic Dunescapes and North Wales Wildlife Trust

Meeting point: The Oyster Catcher, Llyn Maelog

Come along to learn more about the coastline of south-west Anglesey – what’s the spookiest thing you think you can find?

Join Dynamic Dunescapes engagement officer Hannah and North Wales Wildlife Trust volunteer Sue for a beach clean on Traeth Llydan and Tywyn Llyn this Halloween! As part of a wider activity day at Tywyn Llyn, get involved for some or all of our Halloween activities! Find out more about other activities on the day here: https://dynamicdunescapes.co.uk/event/activity-day-in-anglesey/

No prior experience necessary, just enthusiasm and equipment will be provided

This event is open to all but under 18s must be accompanied by an over 18

For more information please contact Hannah Hannah.Lee@plantlife.org.uk

A plastic comb and a shell are pictured on an area of sand