Hwb i fywyd gwyllt arbennig wrth i brysgwydd gael ei dynnu o dwyni Pen-bre

Ym mis Rhagfyr eleni, bydd ardaloedd mawr o blanhigion ymledol – gan gynnwys helyg y môr sy’n niweidio iechyd y system twyni tywod eiconig – yn cael eu symud. Bydd hyn yn helpu i greu amgylchedd gwell ar gyfer bywyd gwyllt a phlanhigion prin, ac yn sicrhau bod y dirwedd arfordirol hon yn gallu gwrthsefyll heriau’r dyfodol, fel newid yn yr hinsawdd, yn well.

Read More